Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2019

ruuude
3652 53ef 390
Reposted bygpunktschmitzandiebrustucieknijmi

September 03 2019

8421 21fd 390
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viairmelin irmelin
Sponsored post
feedback2020-admin
2737 220d 390
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viairmelin irmelin
ruuude
9315 662f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
ruuude
9314 1870 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
ruuude
5777 45b9 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viairmelin irmelin
ruuude
6711 4bfe 390
Reposted fromaknatazs aknatazs viairmelin irmelin
3715 3542 390
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viairmelin irmelin
ruuude
7302 46d2 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viairmelin irmelin
1777 9a9e 390
Reposted fromohnina ohnina viairmelin irmelin
ruuude
0854 9eaf 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
ruuude
2683 d9f1 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
ruuude
Krytykuj mnie kiedy będziesz na moim poziomie. Póki co możesz podziwiać.
— Harvey Specter
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
ruuude

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viairmelin irmelin
ruuude
8581 62cf 390
Reposted fromloveandsex loveandsex viairmelin irmelin
ruuude
9714 d503 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viapure-bliss pure-bliss
ruuude
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
ruuude
1398 bde1 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapure-bliss pure-bliss
ruuude
Uciekałam, kiedy tylko sprawy zaczynały się komplikować, ponieważ żyłam w przeświadczeniu, że wszystko i tak skończy się tragicznie. Jedyna forma kontroli, jaką stosowałam, to decyzja, by odejść, zanim ktoś odejdzie ode mnie
— Sylvia June Day – "Dotyk Crossa"
ruuude
4190 8826 390
Reposted fromursa-major ursa-major viapure-bliss pure-bliss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...