Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2019

ruuude
9259 5327 390
Reposted from4777727772 4777727772
ruuude
8093 dd06 390
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viaSkydelan Skydelan
ruuude
Nigdy nie błagaj kogoś o bliskość.
Jeśli będzie chciał być
TO BĘDZIE.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSkydelan Skydelan
ruuude
7714 4870 390
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
ruuude
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viaSkydelan Skydelan
ruuude
8529 29f2 390
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
ruuude
8254 21e7 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaSkydelan Skydelan
ruuude
8629 8b1c 390
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
ruuude
3899 c8d2 390
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
ruuude
8840 d708 390
Reposted frommarkovitsh markovitsh viaSkydelan Skydelan
ruuude
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
ruuude
8639 8705 390
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
8252 fae9 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaSkydelan Skydelan
ruuude
4545 f14e 390
suprisingly accurate
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaSkydelan Skydelan
ruuude
7793 0d0e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
ruuude

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viacalineczka calineczka
ruuude
Tęsknie do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy kinie, tęsknię (...), na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, też potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twojego... Ale jak nazwać to, co odczuwam w Warszawie, kiedy Ty jesteś w Londynie? Też - tęsknotą? Oj, ubożuchny jest ten słowniczek, który mamy do dyspozycji.
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
ruuude
4632 e480 390
Reposted from4777727772 4777727772 viarogerthat rogerthat
ruuude
3562 6d44 390
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viarogerthat rogerthat
ruuude
3086 272b 390
Reposted frommarceline777 marceline777 viarogerthat rogerthat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl