Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2016

July 06 2015

ruuude
ruuude
7152 133d 390
Reposted fromnanosecond nanosecond viacosdziwnego cosdziwnego
ruuude
ruuude
8231 6bd4 390
ruuude
9301 ef10 390
Hannibal S03E04
ruuude
2282 933e 390
Reposted frombiru biru viacosdziwnego cosdziwnego

June 09 2015

ruuude
0227 c94c 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viarobxcoxchcesz robxcoxchcesz
ruuude
Czasami się nie mówi. Czasami się nie mówi wtedy, kiedy to konieczne. Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas podczas przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska.
— Jakub Żulczyk
ruuude
3989 096e 390
Reposted fromYuei Yuei vialeszekzukowski leszekzukowski
ruuude

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaautodestrukcja autodestrukcja
ruuude
0527 68ea 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaautodestrukcja autodestrukcja
ruuude

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaautodestrukcja autodestrukcja

June 01 2015

ruuude
3698 40d6 390
Reposted frompastelina pastelina viaautodestrukcja autodestrukcja

May 20 2015

8261 342f 390
Reposted fromlafuene lafuene viacosdziwnego cosdziwnego

May 18 2015

ruuude
0720 4e4a 390

May 16 2015

ruuude
1367 528e 390
Reposted fromfemme femme viabrebis brebis
ruuude
6646 d92f 390
Reposted byLunarLite LunarLite
ruuude
6616 6f30 390
Reposted byllarwydd llarwydd
ruuude
0135 d6e9 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl