Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

ruuude
4105 7d3b 390
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viairmelin irmelin
ruuude
8906 61c1 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapure-bliss pure-bliss
ruuude
5785 8675 390
Reposted fromsoftboi softboi viapure-bliss pure-bliss
ruuude
Przeznaczenia jednak nie da się oszukać. Los zawsze znajdzie sposób, by połączyć to, co ma być razem.
— Marcin Margielewski - "Jak podrywają szejkowie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapure-bliss pure-bliss
ruuude
8690 0a78 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapure-bliss pure-bliss
ruuude
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapure-bliss pure-bliss
ruuude
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
ruuude
4898 3ed7 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapure-bliss pure-bliss
ruuude
7334 420c 390
Reposted fromhormeza hormeza viairmelin irmelin
ruuude
Reposted fromjasminum jasminum viairmelin irmelin
9413 cf6b 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viairmelin irmelin
ruuude
Pamiętaj, że królewicz na białym koniu i happy end to męska propaganda. Mężczyźni potrafią wmówić kobiecie wszystko, jeśli widzą w tym jakiś cel.
— E. Stec "Romans z trupem w tle"
Reposted fromAnilorak18 Anilorak18 viaSkydelan Skydelan
ruuude
potrzebuj mnie.
— ..
ruuude
8538 4ba9 390
Reposted fromgrobson grobson viaSkydelan Skydelan
ruuude
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viaSkydelan Skydelan
ruuude
6385 74ae 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
ruuude
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
ruuude
5300 7095 390
"You are a work of art. Not everyone will understand you, but the ones who do, will never forget about you".
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
ruuude
9129 1999 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin

March 05 2019

ruuude
9259 5327 390
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl